Supervisorentraining

Van 27 februari tot en met 28 mei 2020 organiseert Opleidingsinstituut PPO wederom een supervisorentraining.

Doel

Het doel van de cursus is het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van supervisie. De cursus is gericht op de generieke factoren die in supervisie en werkbegeleiding van belang zijn, onafhankelijk van therapeutisch kader of opleiding, waardoor de informatie kan worden gebruikt voor alle vormen van supervisie. In de cursus komt een breed scala aan thema's aan bod.

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor GZ-psychologen, Orthopedagoog-Generalist, psychotherapeuten en klinisch psychologen, die supervisie of werkbegeleiding (willen) geven. Wanneer men de cursus wil gebruiken om het VGCt- of NVP-supervisorschap aan te vragen, dan gelden hiervoor aanvullende eisen. Raadpleeg de website van de VGCt c.q. NVP voor een precieze omschrijving van de eisen.

Inhoud

 • het creëren van een veilige werkrelatie
 • het gebruik van een supervisiecontract
 • taken en verantwoordelijkheden van supervisoren en werkbegeleiders
 • het formuleren van leerdoelen
 • leer- en doceerstijlen/leercyclus
 • het geven van feedback
 • het evalueren en beoordelen van competenties
 • het hanteren van verschillende rollen als supervisor
 • ethiek
 • omgaan met verschillen en afstemmen op leerbehoeften van de supervisant
 • hanteren van parallelprocessen en lastige interactiepatronen

Werkwijze

De cursus kenmerkt zich door een grote afwisseling in werkvormen, zoals praktische oefening, discussie, bespreking van literatuur en het bekijken van eigen opnames. Hierdoor wordt theorie verbonden met eigen ervaring in de praktijk en met nieuwe vaardigheden. Er is veel ruimte voor feedback en het werken aan persoonlijke leerdoelen.

Deelnemers

Het aantal deelnemers is maximaal 12

Kosten en accreditatie

Kosten voor deelname bedragen € 995,- inclusief lunch en digitale artikelen, exclusief aan te schaffen boek.

De cursus is erkend voor het supervisorschap van de NVP en is geaccrediteerd door:
VGCt: 24 punten
FGzPt: 32 punten

Docenten

Tonnie Prinsen en Uschi Koster

Data en locatie

Data: 27 februari, 19 maart, 16 april en 28 mei 2020 van 11.00 - 18.00 uur (incl. lunchpauze)

Lesdag: donderdag

Locatie: Opleidingsinstituut PPO, Damsterplein 6, Groningen.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met PPO via ppo@rug.nl of tel. 050-3633000.