Psychotherapie bij ouderen

Eenzaamheid, ziekte en lichamelijke gebreken, seksuele stoornissen, met soms naweeën van crisis en oorlog of ander oud zeer, kunnen een goede oude dag in de weg staan. Psychotherapie helpt ouderen hun eigen kracht te hervinden, de problemen aan te pakken en zo een nog waardevolle toekomst te scheppen. Een evidence based aanpak vergroot het succes van de behandeling.

Doel

Deze cursus biedt u extra wetenschappelijke onderbouwing; u bent bekwaam in de uitvoering van succesvolle evidence based/ best practice psychotherapeutische behandelingen van ouderen. Middels het uitwisselen van ervaringen met andere professionals en inbreng van casuïstiek verdiept u uw kennis.

Voor wie

 • Psychiaters
 • Klinisch psychologen
 • Psychotherapeuten
 • Ervaren gezondheidszorgpsychologen

Inhoud

 • U leert welke invloed leeftijd heeft op de universele factoren van de psychotherapie; welke invloed hebben levensloop, sociale achtergrond, specifieke ervaringen als oorlog en crisistijd, de waarden van de oudere cliënt en de manier waarop hij contact aangaat?
 • U krijgt inzicht in de invloed van lichamelijke achteruitgang en cognitieve functiestoornissen op de psychotherapie.
 • U leert hoe u de kwaliteit van leven kunt verbeteren van ouderen die ernstig ziek zijn of zich in een wankel evenwicht bevinden.
 • U doet nieuwe kennis op van diagnostiek in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en seksuele stoornissen bij ouderen.
 • U leert de valkuilen en aandachtspunten kennen bij de indicatiestelling voor psychotherapie bij ouderen.

Werkwijze

 • Theoretische inleidingen door de docenten.
 • Docenten geven demonstraties (praktijksimulaties).
 • Oefenen van vaardigheden en attitude in rollenspellen.
 • Vragen over diagnostiek en behandeling naar aanleiding van de eigen praktijk (casuïstiek
 • Voorbereiding door vooraf de aangeboden literatuur door te nemen.

Duur en omvang

30 contacturen, 9 lesdagen.

Docenten

Prof. dr.J. Slaets, drs. A. Neeleman, prof. dr.R. Oude Voshaar, drs. M. Boshuisen, prof. dr. J. de Keijser, drs. P. Mul.

Kosten

€1250,- inclusief literatuurklapper en diner op de laatste dag, exclusief aan te schaffen boeken.

Accreditatie
FGzP: 30 punten
VGCt: 30 punten
NVvP: 24 punten

Vragen?

Mail naar cursussen@ppo-opleidingen.nl, of neem contact op met de coördinator bij- en nascholing: Susanne van Aalderen, t. (050) 8200561.