Basisaantekening Orthopedagogische Diagnostiek Regulier

De cursus 'Regulier' is bedoeld voor universitaire orthopedagogen (MSc. of Drs.) die langer dan een jaar geleden ten tijde van de start van de cursus zijn afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en die werkzaam zijn in een setting waar orthopedagogische diagnostiek verricht kan worden of die in de gelegenheid zijn orthopedagogische diagnostiek uit te voeren.

Doel

De cursisten leren het diagnostisch model van de NVO te hanteren evenals de specifieke variant daarvan, ontwikkeld bij de UPO-G. Cursisten leren dit model toepassen bij uitvoeren en beschrijven van diagnostische trajecten, waarbij de cursist in de gelegenheid wordt gesteld tot bijstelling te komen. Het doel is het opstellen van drie diagnostische casusbeschrijvingen die voldoen aan de registratie-eisen van de NVO. Het uiteindelijke doel van de cursist is opname in het register NVO Basisaantekening Diagnostiek.

Voor wie

Universitaire orthopedagogen (MSc. of drs.) die hebben gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en die werkzaam zijn in een setting waar diagnostiek verricht kan worden of die in de gelegenheid zijn orthopedagogische diagnostiek uit te voeren.

Omvang

12 weken. Vier bijeenkomsten van twee uur met een tussenperiode van ca. vier weken.
Deze bijeenkomsten vinden overdag plaats.

Werkwijze

Eerste bijeenkomst, bespreking van de modellen, vaststellen van de werkwijze.

Tweede bijeenkomst, bespreking van de eerste casus

Derde bijeenkomst, bespreking van de tweede casus, goedkeuring van de definitieve eerste casus na correctie

Vierde bijeenkomst, bespreking van de derde casus, goedkeuring van de definitieve tweede casus; goedkeuring van de derde casus ad hoc (eventueel volgt een schriftelijk na-traject).

Supervisor

Prof. dr. J.Y. Drost
 

Toetsing

De drie casusbeschrijvingen wordt getoetst door de supervisor. De cursisten moeten de supervisor in staat stellen te verifiëren dat de diagnostiektrajecten onder eigen verantwoordelijkheid zijn uitgevoerd en beschreven.
Naast de casuïstiek zullen extra huiswerkpopdrachten worden gegeven.

Cursusmateriaal

De cursisten ontvangen vooraf een 'Handleiding Integrale Casusbeschrijving'.
Vóór de eerste bijeenkomst dienen de eerste twee stappen van de eerste casus te zijn uitgevoerd en deze moeten worden meegenomen naar de bijeenkomst.

Certificaat

De cursisten ontvangen een certificaat. De cursisten moeten zich naderhand zelf bij de NVO melden met het verzoek geregistreerd te worden en het certificaat bijvoegen.

Data en locatie

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 3 september 2019 van 10.00 - 12.00 uur of van 13.00 - 15.00 uur.
Locatie: Opleidingsinstituut PPO, Damsterplein 6, 5e etage

De data supervisiebijeenkomsten wordt later bekend gemaakt.

Kosten

€ 425,-