Basisaantekening Orthopedagogische Diagnostiek aansluitend op Master Orthopedagogiek

De cursus 'Aansluitend op Master' is bedoeld voor universitaire orthopedagogen (MSc.) die niet langer dan een jaar, vóórdat de cursus start, zijn afgestudeerd als basis-orthopedagoog aan de RUG, Faculteit GMW en waarvan de eerste casusbeschrijving orthopedagogische diagnostiek volgens ‘Werkboek casusbeschrijving’ goedgekeurd is door de aangewezen docent van de universiteit.

Voor wie

Studenten die afgestudeerd zijn, ná september 2018, als basis-orthopedagoog aan RUG GMW en de eerste casusbeschrijving orthopedagogische diagnostiek volgens ‘Handleiding Integrale Casusbeschrijving’ voldoende hebben afgerond. 

Extra voorwaarde voor deelname

  • De tweede en derde casus orthopedagogische diagnostiek te hebben uitgevoerd, begeleid door de praktijkbegeleider van de stage-instelling en afgesloten met rapportage tijdens stage masterperiode orthopedagogiek of mogelijkheid tot het uitvoeren van twee casus diagnostiek en opstellen van rapportage gedurende de tijdsperiode van deze cursus.

Vrijstelling

Indien je kunt aantonen dat je in het masterprogramma twee casussen succesvol hebt afgerond, kun je een vrijstelling krijgen voor één van de drie supervisiebijeenkomsten. Voorwaarde hiervoor is dat de casussen niet ouder zijn dan één jaar.

Omvang

12 weken. 3 a 4 bijeenkomsten van twee uur met een tussenperiode van ca. vier weken.
Deze bijeenkomsten vinden overdag plaats.

Werkwijze

Alle drie a vier bijeenkomsten zijn verplicht. De eerste bijeenkomst is centraal. Tijdens de volgende bijeenkomsten zal in groepen van 4 personen supervisie gegeven worden over de ingediende casusbeschrijvingen.

In de centrale bijeenkomst zal de ‘Handleiding Integrale Casusbeschrijving’ worden toegelicht. In de volgende bijeenkomst(en) zullen de casusbeschrijvingen worden gesuperviseerd. In de laatste bijeenkomst zullen de definitieve casusbeschrijvingen worden besproken en beoordeeld door de supervisor.

De cursus kan worden afgesloten als de casusbeschrijvingen als voldoende worden beoordeeld door de supervisor NVO.

Supervisor

Prof. dr. J.Y. Drost

Toetsing

De casusbeschrijvingen worden getoetst door de supervisor. De cursisten moeten de supervisor in staat stellen te verifieren dat de diagnostiektrajecten onder eigen verantwoordelijkheid zijn uitgevoerd en beschreven. 
Naast de casuïstiek zullen extra huiswerkopdrachten worden gegeven.

Cursusmateriaal

De cursisten ontvangen vooraf een 'Handleiding Integrale Casusbeschrijving'. 
Vóór de eerste bijeenkomst dienen de eerste twee stappen van de eerste casus te zijn uitgevoerd en deze moeten worden meegenomen naar de bijeenkomst.

Certificaat

De cursisten ontvangen een certificaat bij voldoende afronding van de casusbeschrijvingen. De cursisten moeten zich naderhand zelf bij de NVO melden met het verzoek geregistreerd te worden en het certificaat bijvoegen. 

Data en locatie

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 3 september 2019 van 10.00 - 12.00 uur of van 13.00 - 15.00 uur.
Locatie: Opleidingsinstituut PPO, Damsterplein 6, 5e etage

De data voor de supervisiebijeenkomsten worden later bekend gemaakt.

Kosten

€ 375,-