Basisaantekening Orthopedagogische Diagnostiek aansluitend op Master Orthopedagogiek

De cursus 'Aansluitend op Master' is bedoeld voor universitaire orthopedagogen (MSc.) die niet langer dan een jaar, vóórdat de cursus start, zijn afgestudeerd als basis-orthopedagoog aan de RUG, Faculteit GMW en waarvan de eerste casusbeschrijving orthopedagogische diagnostiek volgens ‘Werkboek casusbeschrijving’ goedgekeurd is door de aangewezen docent van de universiteit.

Voor wie

Studenten die afgestudeerd zijn, ná september 2017, als basis-orthopedagoog aan RUG GMW en de eerste casusbeschrijving orthopedagogische diagnostiek volgens ‘Handleiding Integrale Casusbeschrijving’ voldoende hebben afgerond. 

Extra voorwaarde voor deelname

  • De tweede en derde casus orthopedagogische diagnostiek te hebben uitgevoerd, begeleid door de praktijkbegeleider van de stage-instelling en afgesloten met rapportage tijdens stage masterperiode orthopedagogiek of mogelijkheid tot het uitvoeren van twee casus diagnostiek en opstellen van rapportage gedurende de tijdsperiode van deze cursus.

Omvang

12 weken. Vier bijeenkomsten van twee uur met een tussenperiode van ca. vier weken.
Deze bijeenkomsten vinden overdag plaats.

Werkwijze

Alle vier bijeenkomsten zijn verplicht. De eerste bijeenkomst is centraal. Tijdens de volgende bijeenkomsten zal in groepen van 4 personen supervisie gegeven worden over de ingediende casusbeschrijvingen.

In de centrale bijeenkomst zal de ‘Handleiding Integrale Casusbeschrijving’ worden toegelicht. In de tweede bijeenkomst zal de tweede casusbeschrijving worden gesuperviseerd. In de derde bijeenkomst zal de derde casusbeschrijving worden gesuperviseerd. In de laatste bijeenkomst zullen beide definitieve casusbeschrijvingen worden besproken en beoordeeld door de supervisor.

De cursus kan worden afgesloten als de tweede en derde casusbeschrijving als voldoende worden beoordeeld door de supervisor NVO.

Supervisor

Prof. dr. J.Y. Drost

Toetsing

De twee casusbeschrijvingen worden getoetst door de supervisor. De cursisten moeten de supervisor in staat stellen te verifieren dat de diagnostiektrajecten onder eigen verantwoordelijkheid zijn uitgevoerd en beschreven. 
Naast de casuïstiek zullen extra huiswerkopdrachten worden gegeven.

Cursusmateriaal

De cursisten ontvangen vooraf een 'Handleiding Integrale Casusbeschrijving'. 
Vóór de eerste bijeenkomst dienen de eerste twee stappen van de eerste casus te zijn uitgevoerd en deze moeten worden meegenomen naar de bijeenkomst.

Certificaat

De cursisten ontvangen een certificaat bij voldoende afronding van de casusbeschrijvingen. De cursisten moeten zich naderhand zelf bij de NVO melden met het verzoek geregistreerd te worden en het certificaat bijvoegen. 

Data en locatie

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 4 september 2018 van 10.00 - 12.00 uur of van 13.00 - 15.00 uur.
Locatie: Opleidingsinstituut PPO, Damsterplein 6, 5e etage

De tweede, derde en vierde bijeenkomst vinden plaats op:

A: 2 oktober, 1 november en 4 december of

B: 3 oktober, 2 november of 5 december of

C: 4 oktober, 6 november of 6 december of

D: 9 oktober, 13 november 11 december of

E: 11 oktober, 14 november en 12 december of

F: 12 oktober, 16 november en 13 december

Locatie: Faculteit GMW, Nieuwenhuisgebouw, Grote Rozenstraat, kamer 0255.
Tijden: 10.00 - 12.00 uur of 13.00 - 15.00 uur.

Helaas is de cursus vol. U kunt zich aanmelden voor de wachtlijst door het formulier onder de knop "Plaatsing op wachtlijst" in te vullen.

Kosten

€ 375,-