Angst, afweer en innerlijk conflict

Psychoanalytische theorieën en ideeën over angst

Iedereen voelt zich wel eens angstig. Angst is een gewone menselijke emotie die bij het leven hoort. Zonder angst zouden we gevaren niet in de gaten hebben en zo bezien heeft angst dus een belangrijke evolutionaire functie. Ook met heftige angst of paniek wordt iedereen wel eens geconfronteerd. Dat neemt niet weg dat we gevoelens van angst vaak maar slecht kunnen verdragen. We stellen dan ook vaak alles in het werk om angsten en situaties en ervaringen die angst oproepen, af te weren. 

Terwijl Sigmund Freud theorieën ontwikkelde over angst, beschreef zijn dochter Anna Freud verschillende mechanismen om angsten af te weren. Analytici na hen hebben deze theorieën uitgebreid en gepreciseerd. Zo beschreef Malan (1979) afweer als een compromis van een innerlijk conflict tussen enerzijds verlangens en impulsen en anderzijds de angst en schaamte die verlangens en impulsen kunnen oproepen. Het uitgangspunt dat mensen voortdurend gedreven worden door innerlijke conflicten, staat inmiddels niet alleen centraal in psychoanalytische theorieën en behandelingen, maar heeft ook z’n weg gevonden in cognitieve therapieën en in therapieën met een meer cognitieve inslag zoals de Affectfobietherapie van McCullough (Van Dam, 2017).

Doel

In de colleges worden klassieke maar ook meer moderne psychoanalytische theorieën en ideeën over angst besproken.

  • Op de 1e avond wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van angst zoals angst voor liefdesverlies, verlatingsangst, en vernietigingsangst.
  • Op de 2e avond  komen de verschillende afweermechanismen aan bod zoals projectie, projectieve identificatie, splitting en rationalisatie.
  • Op de 3e avond wordt uiteengezet hoe afweer, angst en verlangen tot uiting kunnen komen in innerlijke psychische conflicten.

Tijdens alle bijeenkomsten zal er casuïstiek gepresenteerd worden en zullen er, ter illustratie, filmfragmenten vertoond worden. Ook zal er volop ruimte zijn voor discussie en inbreng van eigen casuïstiek. 
Daarbij is steeds de aandacht gericht op het leren herkennen van angsten en afweermechanismen en het vormen van hypotheses over de innerlijke dynamiek.

Voorafgaand aan de collegereeks ontvangen de deelnemers ter voorbereiding enkele artikelen.

Voor wie

  • GZ-psychologen
  • Orthopedagogen-Generalist
  • psychotherapeuten
  • klinisch psychologen
  • psychiaters

al dan niet in opleiding

Docent

Sylvia Janson is klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychoanalytica. Zij is ruim 15 jaar werkzaam geweest op de Viersprong in Halsteren. Sinds 8 jaar is zij vrijgevestigd in Leeuwarden.  

Kosten

€ 100,- inclusief literatuur

Data, lestijden en locatie

Data: 9, 16 en 23 oktober 2019 (VOL)
Lestijden: 19.30 - 21.30 uur 
Locatie: Opleidingsinstituut PPO, Damsterplein 6, Groningen

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met PPO via ppo@rug.nl of tel. 050-3633000.