Persoonlijkheidsdynamiek

Doel

Inzicht in de ontwikkeling, structuur en dynamiek van de psyche en de persoonlijkheid. Inzicht in het niveau van biologisch, psychologisch en sociaal functioneren bij stoornissen van de persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen. De cursist leert de indicatiestelling, behandeling en werkrelatie af te stemmen op het niveau van functioneren.

Inhoud

De ontwikkeling van de psyche en de persoonlijkheid wordt behandeld. Fasegewijs wordt de ontwikkeling in beeld gebracht waarbij zowel gekeken wordt naar de normale ontwikkeling als naar de verstoorde ontwikkeling. Het gepresenteerde ontwikkelingsmodel is non-dualistisch en gaat uit van een continuüm tussen 'hardware' (aanleg, biochemie, neurologie) en 'software' (gedrag, psyche, persoonlijkheid). De brug tussen 'hardware' en 'software' is de kwaliteit van de hechting tussen individu en omgeving/anderen.

Data, lestijden en locatie

15 en 22 maart, 5 en 12 april 2019 van 10.00 - 17.00 uur.

Leslocatie: Opleidingsinstituut PPO, Damsterplein 6, Groningen.

Maximum aantal deelnemers: 9.