Interculturele Orthopedagogiek

Doel

Kennis vergroten en zicht krijgen op de cultuurspecifieke zaken die een rol spelen in de hulp aan allochtone jongeren. Basisvaardigheden ontwikkelen in het diagnosticeren van allochtone jongeren en het leren om intercultureel te communiceren met de jongeren en het gezinssysteem.

Inhoud

Een inleiding in cultuurspecifieke aspecten in het werken met jongeren met andere culturele achtergrond. Een verdieping in de interculturele communicatie. Verder wordt stilgestaan bij een reflectief/intervisie model om knelpunten in een behandeling aan te pakken. Er wordt tijd gereserveerd voor het bespreken van casussen vanuit verschillende settingen. Concrete interventie mogelijkheden in de communicatie met mensen met migratieachtergrond worden behandeld. Zo ook het werken met jongeren met andere culturele achtergrond en gezinssystemen. Er wordt stilgestaan bij cultuurspecifieke opvoeding met veel praktische voorbeelden hoe als westerse hulpverlener toch contact te maken met een systeem uit een andere cultuur.

Data, lestijden en locatie

22 februari en 8 maart 2019 van 10.00 - 17.00 uur
29 maart 2019 van 10.00 - 13.00 uur

Locatie: Opleidingsinstituut PPO, Damsterplein 6, Groningen

Maximum aantal deelnemers: 9

Vragen?

Mail naar ppo@rug.nl of neem contact op met Rozemarijn Hummel-Verhoef (r.verhoef@rug.nl)