Psychoanalytische Psychotherapie (PAPT)

De cursus psychoanalytische psychotherapie maakt u vertrouwd met concepten en theorieën van het psychoanalytische referentiekader en de daarop gebaseerde praktijk van psychodynamische behandelingsvormen.

Hierbij komen aan de orde psychoanalytische persoonlijkheidstheorieën, psychoanalytische ontwikkelingstheorieën en psychoanalytische theorieën over psychopathologie; voorts de theorie van de behandelingstechniek en de praktijk van behandelsituaties. De nadruk in dit cursusblok ligt op de praktijk van behandelsituaties uit uw eigen klinische werk. Met de bedoeling om daar met een psychoanalytisch oog naar te kijken en wellicht meer psychodynamisch mee om te gaan. Het zou zeer nuttig zijn in deze leersituatie ook zelf een psychoanalytische behandeling- langerdurend of kortdurend- onder supervisie uit te voeren. Dit is een beproefd leerconcept. Het is te hopen dat velen van u hiertoe mogelijkheden hebben of weten te realiseren in hun werksituatie.

Doel

Doel van de cursus is een adequate kennis te verkrijgen van de actuele hoofdstromen binnen het brede analytische gedachtegoed en van de psychoanalytische kijk op veel voorkomende klinische beelden, daarnaast voldoende kennis te hebben van de huidige psychoanalytische psychotherapie en praktijk.

Voor wie

De cursus is toegankelijk voor BIG-geregistreerd GZ-Psychologen en Orthopedagogen-Generalist 

Zelfstandig oordeel

Een wat verder liggend doel is het hebben van een zelfstandig oordeel, geënt op een eigen doorvoelde integratie van theorie en praktijk, dat uiteindelijk leidt tot een grotere competentie in het therapeutisch contact. Dit sluit aan bij de vaak genoemde en door veel ervaren collega’s onmisbaar geachte eigen leertherapie.

Onderwerpen

  • De verschillende psychoanalytische referentiekaders, zoals de driftpsychologie, Ik-psychologie, objectrelatietheorie, zelfpsychologie en hechtingstheorie.
  • De essentie van het psychodynamische model: het onbewuste.
  • Psychoanalyse als conflictpsychologie en als ontwikkelingspsychologie.
  • Gezichtspunten als o.a. het adaptieve, het genetische, het economische, het structurele.
  • Sleutelconcepten als egofuncties, fweermechanismen, conflicten en/of tekorten, narcisme en objectrelaties.

Veel van deze begrippen komen samen in de verschillende persoonlijkheidsstoornissen, die wij aan de hand van Gabbard’s “Clinical Psychiatry” zullen behandelen. Bovendien zijn de ingebrachte casussen een ideaal oefenterrein om dit alles te bemeesteren. Theorie en praktijk komen ook samen in het systematisch doorwerken van zijn Basic Text “ Psychodynamic Psychotherapy”.

Docent

Klaas van Tuinen

Kosten

€ 1150,-

Data en locatie

De cursus heeft een omvang van 36 contacturen, 6 lesdagen op vrijdag.
Data: 7, 14, 21 en 28 juni, 5 en 12 juli 2019
Locatie: Opleidingsinstituut PPO, Damsterplein 6 te Groningen.

Vragen?

Neem contact op met PPO via ppo@rug.nl of tel. 050-3633000.

Gerelateerd

Naast de cursus psychoanalytische psychotherapie biedt PPO ook de opleiding voor psychoanalytisch psychotherapeut. Meer informatie vindt u hier: Opleiding voor Psychoanalytisch Psychotherapeut