Voorlopige plaats reserveren

Docenten
Sander van Straten

Start
17 en 31 mei, 14 en 28 juni 2018

Aantal contacturen
25

Kosten
€ 875,-

Schematherapie vervolgcursus

In deze vervolgcursus wordt dieper ingegaan op de toepassing van schematherapie. De basistheorie wordt als bekend verondersteld, maar wordt zo nodig kort opgefrist. Er vindt een verdieping plaats van de technieken die zijn behandeld in de basiscursus waarbij gebruik gemaakt wordt van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek. Er zal aandacht zijn voor:

  • het herkennen van en werken met modi bij de verschillende persoonlijkheidsstoornissen
  • het hanteren van de therapeutische relatie bij patiënten met complexe persoonlijkheidsproblematiek
  • vergroten van de vaardigheden bij de toepassing van experiëntiële technieken, m.n. imaginatie en rescripting en meerstoelentechniek bij complexe problematiek
  • het toepassen van imaginatie en rescripting bij (comorbide) complexe PTSS
  • hanteren van boosheid in de therapeutische relatie
  • vergroten van assesment vaardigheden: interpretatie schema en modusvragenlijsten, maken van complexe casusconceptualisaties
  • motivering voor gedragsexperimenten
  • intervisie over interactie eigen schema’s met de schema’s of modi van de patiënt. 

Voor wie

Aan deze vervolgcursus schematherapie kunnen (Gz- en klinisch) psychologen, psychotherapeuten, cognitief gedragstherapeuten en psychiaters die werken met cliënten met persoonlijkheidsproblematiek deelnemen die eerder een basiscursus schematherapie hebben gevolgd.

Werkwijze

Kennisoverdracht vindt plaats door het lezen van relevante literatuur voorafgaand aan de bijeenkomsten en een toelichting daarop door de docent via theoretische inleidingen. Daarnaast wordt de tijd in de cursus grotendeels gevuld met demonstraties van behandeltechnieken (via rollenspel en DVD) en door oefening van vaardigheden. Oefenen vindt deels plaats in kleine subgroepen en deels plenair, waarbij gewerkt wordt met door de cursisten ingebrachte casuïstiek.

Docenten

Hoofddocent: drs. S. (Sander) van Straten
Sander van Straten is klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor VGCt en schematherapie. Hij is actief lid van het Register Schematherapie. Als klinisch psycholoog werkt hij op het Top Referent Trauma Centrum (TRTC) van GGZ Drenthe en bij Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). Daarnaast heeft hij een eigen praktijk en geeft hij les over traumagerelateerde stoornissen en schematherapie

Accreditatie

De cursus is erkend door het Register Schematherapie.

De cursus is geaccrediteerd:
door VGCt  voor 25 punten
door FGzPt voor 23 punten
door NIP voor 37,5 punten

Accreditatieaanvraag is nog in behandeling bij de  NVvP.

Data en locatie

De cursus bestaat uit 25 contacturen verdeeld over 4 bijeenkomsten van 6.15 uur

Data en lestijden: 17 en 31 mei, 14 en 28 juni 2018 van 10.00 - 17.15 uur (incl. lunchpauze van 13.00 - 14.00 uur)
Deze cursus is vol. Een volgende cursus staat gepland voor de periode januari - maart 2019.
U kunt voor deze cursus een voorlopige plaats reserveren door het formulier onder de knop "voorlopige plaats reserveren" in te vullen.

Leslocatie: Opleidingsinstituut PPO, Damsterplein 6, Groningen

 

Vragen?

Neem contact op met de manager Bij- en Nascholing, Susanne van Aalderen, t. 050-8200560, s.van.aalderen@rug.nl