Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie

(vervolgcursus CGT 50 uur)

Verdiep uw algemene kennis van alle vormen en aspecten van de cognitieve gedragstherapie en vergroot uw doeltreffendheid als cognitief gedragstherapeut.

Cognitieve Gedragstherapie (CGt) is een proces waarbij een therapeut op een transparante en met de patiënt vooraf overeengekomen wijze, zo veel mogelijk in de wetschappelijke (klinische) psychologie verankerde en zo veel mogelijk effectief gebleken kennis en methoden toepast om de emotionele en / of gedragsproblemen van de patiënt duurzaam en relevant te reduceren (Korrelboom en ten Broeke, 2014).
In de vervolgcursusmodule geïntegreerde CGt , is het doel de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de basiscursus te verdiepen en te verbreden. In de basiscursus heb je kennis gemaakt met diverse evidence based behandelprotocollen voor een heel aantal (DSM 5) stoornissen. Een behandeling volgens een evidence based behandelprotocol wordt in principe efficiënter en effectiever geacht dan een niet protocollaire behandeling. Uit de praktijk is echter ook bekend dat niet alle patiënten voldoende opknappen van een protocollaire behandeling, dat er soms complicaties optreden gedurende de behandeling en dat de uitval (te) hoog is. Als psychotherapeut en klinisch psycholoog behandel je patiënten met meervoudige en complexe problematiek. Juist voor deze patiënten is kennis en kunde op het gebied van probleemtaxatie en het ontwerpen van een behandeling op maat noodzakelijk. Dat vraagt flexibiliteit en creativiteit van jou als therapeut. Het vraagt ook van je dat je vaardig bent in het aangaan en hanteren van een goede therapeutische relatie en met name dat je die relatie kunt gebruiken in het bewerkstelligen van de therapie-doelen.

Doel

Na deze CGt-vervolgcursus heb je kennis en vaardigheden opgedaan over hoe je patiënten met complexe problematiek behandelt binnen een cognitief gedragstherapeutisch kader. Dat betekent dat je je kennis over de leertheoretische principes hebt verdiept, dat je vaardiger bent geworden in het toepassen van cognitief gedragstherapeutische interventies, dat evidence based werken een vanzelfsprekendheid is geworden en dat je in staat bent om maatwerk te bieden. Je hebt geleerd dat geïntegreerde cognitieve gedragstherapie een groot speelveld biedt waarbinnen je als psychotherapeut oneindig kunt variëren en doeltreffend kunt behandelen.

Voor wie

Professionals die de basiscursus cognitieve therapie hebben gevolgd, en daarmee aspirant lid zijn van de VGCt.

Opzet programma

In de cursus zal de nadruk liggen op het toepassen van interventies bij diverse stoornissen en complexe problematiek. Het volledige cognitief gedragstherapeutische proces loopt als een rode draad door de cursus heen. Het oefenen en aanleren van vaardigheden staat centraal en er is veel ruimte voor inbreng casuïstiek en vragen. De cursus richt zich op volwassenen; waar gepast worden aandachtspunten genoemd met betrekking tot andere doelgroepen (ouderen, kinderen en jeugdigen). Er is aandacht voor de onderzoeksbevindingen vanuit therapie-effectonderzoek en voor inzichten vanuit de experimentele psychopathologie.
Eén bijeenkomst wordt gewijd aan een (voor Nederland) relatief nieuwe behandelvorm voor persisterende depressie: CBASP. CBASP is bij uitstek een voorbeeld van een specifieke vorm van CGt bij patiënten die van eerdere CGt en/of medicamenteuze behandeling onvoldoende of slechts tijdelijk hebben kunnen profiteren. CBASP vraagt bijzondere psychotherapeutische vaardigheden.

Werkwijze

  • Veel oefening en training met simulaties en rollenspellen.
  • Bespreking van eigen casuïstiek.
  • Literatuurtoetsen d.m.v. presentaties en schriftelijke werkstukken.
  • Leerdoelen zijn vooraf geformuleerd en worden gemonitord; eigen leerproces staat centraal.

Hoofddocent

Franske van Apeldoorn, klinisch psycholoog en supervisor/leertherapeut voor de VGCt.

Accreditatie

De cursus is geaccrediteerd door de VGCt (57 punten) en de FGzPt (51 punten)

Data en locatie

De omvang van de cursus is 54 contacturen verdeeld over 9 lesdagen van 6 uur (excl. 1 uur pauze).
Data en lesdag: nog niet bekend.
Locatie: Opleidingsinstituut PPO, Damsterplein 6, Groningen.

Kosten

Cursus van 50 contacturen: € 1700,--

Vragen?

Neem contact op met de manager Bij- en Nascholing, Susanne van Aalderen, s.van.aalderen@rug.nl, t. (050) 8200560.