CGT aangescherpt: update FABA’s en focus op therapeutisch proces

(vervolgcursus CGT 50 uur)

Inhoud

In deze cursus doorlopen we het volledige cognitieve gedragstherapeutische proces dat start met de eerste taxatie van klachten en problemen. Hoe kom je vanuit deze eerste taxatie tot een behandelplan? Hoe maak je de keuze voor een behandeling volgens protocol of voor een behandeling op maat? Welke interventies kies je en waarom? Wanneer, waarom en hoe rond je een behandeling af? Centraal staan de leertheoretische principes van de cognitieve gedragstherapie. Er zal binnen de cursus uitgebreid aandacht zijn voor het maken van analyses (FABA’s) en de koppeling van FABA naar interventies. Zo leer je waarom en wanneer bepaalde interventies en technieken geïndiceerd zijn. Naast het begrijpen waarom en wanneer is het hóe natuurlijk belangrijk. We zullen uitgebreid oefenen in het uitvoeren van technieken binnen de hele range van de huidige (“integratieve”) cognitieve gedragstherapie. Aan bod komen oa interventies die sequentiële associaties falsificeren, interventies die direct of indirect de emotionele betekenis van de US/UR-representatie herevalueren en interventies die zijn gericht op het versterken van gedrag en vaardigheden.

Er wordt in deze cursus voortgebouwd op je reeds opgedane kennis en geleerde vaardigheden. In de basiscursus(sen) heb je kennis gemaakt met diverse evidencebased behandelprotocollen voor een heel aantal (DSM 5) stoornissen. Uit de praktijk is echter bekend dat niet alle patiënten (voldoende) opknappen van een protocollaire behandeling, dat er soms complicaties optreden gedurende de behandeling en dat de uitval (te) hoog is. Complexe en meervoudige problematiek vraagt flexibiliteit en creativiteit van jou als therapeut. Het vraagt ook van je dat je vaardig bent in het aangaan en hanteren van een goede therapeutische relatie en met name dat je die relatie kunt gebruiken in het bewerkstelligen van de therapie-doelen.

Tijdens deze cursus zullen wij het gehele CGT traject doorlopen met een simulatiepatiënt die iedere cursusdag bij ons naar therapie komt. Dit geeft ons de uitgelezen kans om kennis op te doen van het therapeutische proces, te oefenen met specifieke interventies en technieken maar ook met lastige situaties en interacties.

Doel

Na afloop van deze cursus:

 • Is evidencebased werken een vanzelfsprekendheid geworden en ben je in staat om maatwerk te bieden vanuit je kennis van de leertheoretische principes
 • Hebben de FABA’s geen geheimen meer voor je
 • Ben je vaardig in een range van CGT technieken en interventies
 • Is je kennis verdiept en je kunde toegenomen over hoe te handelen bij complexe problematiek en lastige interacties.

Voor wie

Professionals die de basiscursus cognitieve therapie hebben gevolgd, en daarmee aspirant lid zijn van de VGCt.

Werkwijze

In de cursus zal gebruik worden gemaakt van de volgende methoden van kennisverwerving:

 •  literatuurstudie
 •  bespreking en discussie n.a.v. de literatuur
 •  uitleg en informatieverstrekking door de docent
 •  demonstratie van technieken d.m.v. beeldmateriaal en rollenspel
 •  trainen van vaardigheden d.m.v. rollenspel (o.a. met simulatiepatiënt)
 •  thuis huiswerkopdrachten uitvoeren ter voorbereiding op een volgende bijeenkomst.  
 •  verbinding van theorie en praktijk door het bespreken van door de cursisten ingebrachte casuïstiek en het uitwisselen van ervaringen.

Literatuur

 • Bekend wordt verondersteld: Korrelboom, K. & Ten Broeke, E. (2014), Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho ISBN: 978 90 469 0381 0
 • Overige literatuur wordt nog bekend gemaakt en zal verstrekt worden via nestor.

Hoofddocent

Franske van Apeldoorn, klinisch psycholoog en supervisor/leertherapeut voor de VGCt.

Accreditatie

Bij de FGzPt 73 punten en accreditatie is in aanvraag bij de VGCt (vervolgcursus).

Data, lestijden en locatie

23 en 30 januari, 6, 13 en 27 februari, 5, 12 en 19 maart 2020

Lestijden: 09.45 – 17.00 uur (incl. lunchpauze van 13.00 - 14.00 uur)

Locatie: PPO, Damsterplein 6, Groningen

Kosten

€ 1700,-

Vragen?

Neem contact op contact met PPO via ppo@rug.nl of tel. 050-3633000.