Basisverdiepingscursus CGT bij Volwassenen en Ouderen

Binnen de opleiding tot GZ-psycholoog bij de Postmaster PSY-Opleidingen (PPO) wordt de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie aangeboden. De totale cursus bestaat uit 2 delen van elk 50 uur: 1) de basisintroductiecursus: Inleiding in de gedragstherapie en 2) de basisverdiepingscursus.

De cursus gaat uit van behandelingen gebaseerd op de individu specifieke analyses en de leertheoretische principes van de cognitieve gedragstherapie. Maar eveneens is er veel aandacht voor effectief gebleken protocollaire behandelingen (evidence-based). Op basis van deze elkaar aanvullende sporen wordt beoogd dat de cursist aan het eind van de cursus de kennis en vaardigheden heeft verworven om cognitief gedragstherapeutische behandelingen van gemiddelde zwaarte te kunnen uit voeren.

Voor wie*

 • GZ-psychologen
 • Eerstelijnspsychologen NIP
 • Psychotherapeuten
 • Klinisch psychologen
 • Psychiaters

* Voor deelname aan de basisverdiepingscursus CGT dient de basisintroductiecursus Inleiding in de Gedragstherapie met goed gevolg te zijn afgelegd.

Inhoud

In het eerste deel (basisintroductiecursus Inleiding in de gedragstherapie) wordt in acht bijeenkomsten de theoretische basis gelegd waarop de cognitieve gedragstherapie gestoeld is.
In dit tweede deel (basisverdiepingscursus Volwassenen- & Ouderenvariant) bestaande uit twaalf bijeenkomsten, wordt deze basistheorie uitgebreid en toegepast op relevante stoornissen en klachten binnen de GGZ, te weten: angststoornissen, trauma- en stress gerelateerde stoornissen, obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen en depressieve stemmingsstoornissen.
In het verdiepingsdeel wordt aandacht besteed aan cognitief gedragstherapeutische diagnostiek (meetinstrumenten, betekenis- en functieanalyses) en behandeling (toepassen van technieken) bij een verscheidenheid aan problematieken binnen het Emotionele Cluster van de DSM-5 (angststoornissen, trauma- en stress gerelateerde stoornissen, obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen en depressieve stemmingsstoornissen). Er wordt hierbij aandacht besteed aan reeds ontwikkelde protocollaire behandelingen. De cursus beoogt uitdrukkelijk ook dat de cursisten in staat zijn om behandelingen ‘op maat’ op te zetten en uit te voeren. Op basis van kennis en inzicht moet de cursist een ontwikkelde protocolbehandeling ‘op waarde kunnen inschatten’. Bij al deze themagebieden ligt het accent bij de doelgroep volwassenen, maar worden daarnaast ook de doelgroepen kinderen en jeugdigen en ouderen belicht.

Werkwijze

In de cursus zal gebruik worden gemaakt van de volgende methoden van kennisverwerving:

 • Literatuurstudie
 • Bespreking en discussie n.a.v. de literatuur
 • Uitleg en informatieverstrekking door de docenten
 • Demonstratie van technieken d.m.v. beeldmateriaal of rollenspel
 • Trainen van vaardigheden d.m.v. rollenspel
 • Trainen van vaardigheden d.m.v. (huiswerk)opdrachten
 • Groepsoefeningen
 • Uitwisselen van ervaringen

De VGCt heeft richtlijnen gegeven om de cursus te erkennen en de cursisten het certificaat voor deze cursus te laten behalen. Deze richtlijnen worden gevolgd. Concreet betekent dit:

 • Per zitting worden gemiddeld 100-120 verplichte pagina’s literatuur bestudeerd.
 • Er wordt een CGT techniek gedemonstreerd volgens een van tevoren vastgesteld rooster. De uitvoering van deze demonstratie telt voor 50% bij de eindbeoordeling.
 • Er dient een mini N=1 te worden gedaan welke eveneens voor 50% meetelt in de beoordeling van dit verdiepende deel.
 • De cursist mag maximaal 10% van de contacttijd afwezig zijn in de totale basiscursus. Tussen de 10% en 20 % afwezigheid wordt gecompenseerd met extra opdrachten. Is er meer dan 20% afwezigheid dan kan alleen gecertificeerd worden als er cursusdagen ingehaald worden binnen een jaar na het einde van deze cursus.

Docenten

Hoofddocent:
Mw. drs. J. Weijermans, GZ-psycholoog en supervisor VGCt
Jiska Weijermans is als GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van angst- en stemmingsstoornissen en traumagerelateerde problematiek bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Overige docenten:
Mw. dr. F. van Apeldoorn, GZ-psycholoog in opleiding tot specialist, supervisor VGCt
Mw. drs. D. Sanders, GZ-psycholoog en supervisor VGCt
Mw. drs. L.J.J. Vet, klinisch-psycholoog en supervisor VGCt

Certificaat

De gehele cursus (basisintroductiecursus + basisverdiepingscursus = 2 x 50 uur) is opgezet als basiscursus voor de opleiding tot cognitief gedragstherapeut volgens de richtlijnen van de Vereniging van Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt). Accreditatie voor deze cursus door de VGCt is aangevraagd. Voor het verkrijgen van het lidmaatschap van de VGCt en om als cognitief gedragstherapeut erkend te worden is na het volgen van de gehele basiscursus nog een vervolgcursus (100 uur), het volgen van supervisie, leertherapie, en het schrijven van een N=1 studie vereist.

Data, locatie en kosten

De zittingen van de basisverdiepingscursus CGT duren 6 uur: van 10.00 tot 17.00 uur, met 60 minuten lunchpauze.
De totale contacttijd van de basisverdiepingscursus CGT is 72 uur, waarvan we voor 50 uur accreditatie hebben aangevraagd bij de VGCt. Naast de contacturen wordt uitgegaan van 175 werkuren.

Data: 13 en 20 juli, 7, 14, 21 en 28 september, 5, 12 en 19 oktober, 2, 9, 16 en 23 november 2018 (lesdag vrijdag)
of: 5, 12, 19 en 26 november, 3 en 10 december 2018, 7, 14, 21 en 28 januari, 4 en 11 februari 2019 (lesdag maandag)
Locatie: PPO, Damsterplein 6, Groningen

Data: 18 en 25 september, 2, 9, 16 en 30 oktober, 13, 20 en 27 november, 4, 11 en 18 december 2018 (lesdag dinsdag)
Locatie: Your Meeting, dr.Van  Wiechenweg 14, Zwolle

Kosten: € 1400,-