Cognitieve gedragstherapie

Binnen het cognitief gedragstherapeutische referentiekader biedt PPO zowel een door de VGCt erkende 100-urige basiscursus aan als vervolgcursussen aan. 

De totale basiscursus is 100 uur en bestaat uit een uniform deel van 50 uur waarna gekozen kan worden voor een basisverdiepingscursus gericht op Kinderen en Jeugd of een cursus van 50 uur met als focus Volwassenen en Ouderen. De vervolgcursus Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie van 50 uur kan indien gewenst aangevuld worden met de erkende schematherapie cursussen. 

VGCt Basiscursussen

N.B. U kunt uitsluitend inschrijven voor de 100-uurs basiscursus, dat wil zeggen de basisintroductiecursus gevolgd door de basisverdiepingscursus.
Het is niet mogelijk alleen de 50 uurs basisintroductiecursus te volgen. 

Basisintroductiecursus Inleiding in de cognitieve gedragstherapie

In deze basisintroductiecursus van 50 uur komt de (cognitief-) gedragstherapeutische denk- en werkwijze uitvoerig aan bod, ook in voldoende mate in ‘historische context'. Er wordt aandacht besteed aan de eerste- en tweede generatie gedragstherapieën. Tevens wordt kennis gemaakt met de (zo genoemde) derde generatie gedragstherapieën.

Gevolgd door een keuze uit:

Basisverdiepingscursus CGT bij Volwassenen en Ouderen

In dit tweede deel wordt de basistheorie uitgebreid en toegepast op relevante stoornissen en klachten binnen de GGZ, te weten: angststoornissen, trauma- en stress gerelateerde stoornissen, obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen en depressieve stemmingsstoornissen. 

Basisverdiepingscursus Toepassingsgebieden CGT bij Kinderen en Jeugd

In de Kinder- & Jeugd variant wordt tevens aandacht besteed aan cognitief gedragstherapeutische diagnostiek (meetinstrumenten, betekenis- en functieanalyses) en behandeling (toepassen van technieken) bij een verscheidenheid aan problematieken (angst- en dwangstoornissen, ticstoornissen, PTSS, stemmingsstoornissen, ASS, ODD, ADHD en obesitas). Bij alle themagebieden wordt stilgestaan bij aandachtspunten voor het werken met kinderen en jongeren.

VGCt Vervolgcursussen

Geintegreerde Cognitieve Gedragstherapie 

In de vervolgcursus ligt de nadruk op het toepassen van interventies bij diverse stoornissen en complexe problematiek. Het volledige cognitief gedragstherapeutische proces loopt als een rode draad door de cursus heen. Het oefenen en aanleren van vaardigheden staat centraal en er is veel ruimte voor inbreng casuïstiek en vragen. Na de CGt-vervolgcursus heeft de deelnemer kennis en vaardigheden opgedaan over hoe patiënten met complexe problematiek behandelt worden binnen een cognitief gedragstherapeutisch kader. 

Basiscursus schematherapie

Als disfunctionele denk- en gedragspatronen hardnekkig zijn, liggen er vaak zogeheten 'schema's' aan ten grondslag; overtuigingen en gevoelens die een patiënt heeft aangenomen, zonder zich verder vragen te stellen. Vooral patiënten met hardnekkige angststoornissen of persoonlijkheidsproblemen kunnen baat hebben bij een schemagerichte therapie. Deze cursus helpt u deze patiëntgroep beter te behandelen.

Vervolgcursus schematherapie

In deze vervolgcursus wordt dieper ingegaan op de toepassing van schematherapie. De basistheorie wordt als bekend verondersteld, maar wordt zo nodig kort opgefrist. Er vindt een verdieping plaats van de technieken die zijn behandeld in de basiscursus waarbij gebruik gemaakt wordt van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek.

VGCt Nascholingscursus

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Mindfulness is de afgelopen jaren steeds vaker toegepast bij de behandeling van verschillende stoornissen en bleek dan een waardevolle toevoeging aan bestaande behandelingen te zijn. In deze cursus maakt u op ervaringsgerichte wijze kennis met mindfulness en wordt u getraind in het toepassen ervan bij uw eigen patiënten. Daarnaast wordt het begrip ook theoretisch verder uitgediept, zowel wat betreft het basisconcept alsook met betrekking tot de toepassingen ervan. In de cursus komen met name stemmings- en angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek aan de orde.