Cognitieve gedragstherapie

Binnen het cognitief gedragstherapeutische referentiekader biedt PPO vervolgcursussen aan. 

De vervolgcursus Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie van 50 uur kan indien gewenst aangevuld worden met de erkende schematherapie cursussen. 

VGCt Vervolgcursussen

Geintegreerde Cognitieve Gedragstherapie 

In de vervolgcursus ligt de nadruk op het toepassen van interventies bij diverse stoornissen en complexe problematiek. Het volledige cognitief gedragstherapeutische proces loopt als een rode draad door de cursus heen. Het oefenen en aanleren van vaardigheden staat centraal en er is veel ruimte voor inbreng casuïstiek en vragen. Na de CGt-vervolgcursus heeft de deelnemer kennis en vaardigheden opgedaan over hoe patiënten met complexe problematiek behandelt worden binnen een cognitief gedragstherapeutisch kader. 

Basiscursus schematherapie

Als disfunctionele denk- en gedragspatronen hardnekkig zijn, liggen er vaak zogeheten 'schema's' aan ten grondslag; overtuigingen en gevoelens die een patiënt heeft aangenomen, zonder zich verder vragen te stellen. Vooral patiënten met hardnekkige angststoornissen of persoonlijkheidsproblemen kunnen baat hebben bij een schemagerichte therapie. Deze cursus helpt u deze patiëntgroep beter te behandelen.

Vervolgcursus schematherapie

In deze vervolgcursus wordt dieper ingegaan op de toepassing van schematherapie. De basistheorie wordt als bekend verondersteld, maar wordt zo nodig kort opgefrist. Er vindt een verdieping plaats van de technieken die zijn behandeld in de basiscursus waarbij gebruik gemaakt wordt van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek.

VGCt Nascholingscursus

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Mindfulness is de afgelopen jaren steeds vaker toegepast bij de behandeling van verschillende stoornissen en bleek dan een waardevolle toevoeging aan bestaande behandelingen te zijn. In deze cursus maakt u op ervaringsgerichte wijze kennis met mindfulness en wordt u getraind in het toepassen ervan bij uw eigen patiënten. Daarnaast wordt het begrip ook theoretisch verder uitgediept, zowel wat betreft het basisconcept alsook met betrekking tot de toepassingen ervan. In de cursus komen met name stemmings- en angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek aan de orde.