Cognitieve gedragstherapie

Binnen cognitieve gedragstherapie biedt PPO de volgende cursussen aan:

Basiscursus schematherapie

Als disfunctionele denk- en gedragspatronen hardnekkig zijn, liggen er vaak zogeheten 'schema's' aan ten grondslag; overtuigingen en gevoelens die een patiënt heeft aangenomen, zonder zich verder vragen te stellen. Vooral patiënten met hardnekkige angststoornissen of persoonlijkheidsproblemen kunnen baat hebben bij een schemagerichte therapie. Deze cursus helpt u deze patiëntgroep beter te behandelen.

Vervolgcursus schematherapie

In deze vervolgcursus wordt dieper ingegaan op de toepassing van schematherapie. De basistheorie wordt als bekend verondersteld, maar wordt zo nodig kort opgefrist. Er vindt een verdieping plaats van de technieken die zijn behandeld in de basiscursus waarbij gebruik gemaakt wordt van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek.

Basisintroductiecursus Inleiding in de cognitieve gedragstherapie

Binnen de opleiding tot GZ-psycholoog bij de Postmaster PSY-Opleidingen (PPO) wordt de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie aangeboden. De totale cursus bestaat uit 2 delen van elk 50 uur: 1) de basisintroductiecursus: Inleiding in de gedragstherapie en 2) de basisverdiepingscursus. 

Basisverdiepingscursus CGT bij Volwassenen en Ouderen

Basisverdiepingscursus Toepassingsgebieden CGT bij Kinderen en Jeugd

Geintegreerde Cognitieve Gedragstherapie (CGTA)

Cognitieve Gedragstherapie (CGt) is een proces waarbij een therapeut op een transparante en met de patiënt vooraf overeengekomen wijze, zo veel mogelijk in de wetschappelijke (klinische) psychologie verankerde en zo veel mogelijk effectief gebleken kennis en methoden toepast om de emotionele en / of gedragsproblemen van de patiënt duurzaam en relevant te reduceren (Korrelboom en ten Broeke, 2014). In de vervolgcursusmodule geïntegreerde CGt , is het doel de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de basiscursus te verdiepen en te verbreden.

 

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Mindfulness is de afgelopen jaren steeds vaker toegepast bij de behandeling van verschillende stoornissen en bleek dan een waardevolle toevoeging aan bestaande behandelingen te zijn.