Algemene leveringsvoorwaarden

Toelating

Toelating tot een cursus is afhankelijk van de omvang van de groep(en) en het voldoen aan de gestelde criteria. Opleidingsinstituut PPO behoudt zich het recht voor iemand niet tot een cursus toe te laten, bijvoorbeeld bij onvoldoende vooropleiding of een niet geschikte werksetting. Na aanmelding komt u op de voorlopige deelnemerslijst. 

Certificaat

Uw aanwezigheid wordt op de presentielijst bijgehouden. Bij iedere nascholingsactiviteit hoort een vorm van toetsing.
U ontvangt een certificaat wanneer u minimaal 90% aanwezig bent geweest en een voldoende beoordeling heeft behaald bij de toetsing.

Uitstel of afstel cursus

Mocht een cursus geen doorgang kunnen vinden of moeten worden uitgesteld, dan wordt u daarover in principe een maand voor de startdatum geïnformeerd. 
Bij onvoldoende inschrijvingen of indien een cursus door overmacht niet door kan gaan, dan wordt het inschrijfgeld gerestitueerd.

Annuleringsregeling

  • Annulering kan alleen schriftelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst.
  • Bij annulering meer dan 8 weken voorafgaand aan de cursus wordt het inschrijfgeld minus de administratiekosten (35 euro) gerestitueerd.
  • Tussen 8 en 6 weken betaalt u 20% van het totale factuurbedrag.
  • Bij annulering tussen 6 en 4 weken voor aanvang wordt 50% (minus 35 euro) gerestitueerd.
  • Bij nog latere annulering ontvangt u geen restitutie. Wel kunt u zich, na overleg met Opleidingsinstituut PPO, door een collega laten vervangen (mits deze tevens aan de toelatingscriteria voldoet).