Aanmelden

Docenten
Marijke Baljon
Grieteke Pool

Periode
november - december 2018

Aantal contacturen
30

Kosten
€ 1020,-
 

Hechting en relatiebreuken bij complexe problematiek

Complexe problematiek uit zich onder andere in typerende interactionele patronen. Dergelijke patronen kunnen ontstaan vanuit interactionele overlevingsstrategieën. Moeilijkheden in gehechtheidrelaties en eventuele traumatische levenservaringen kunnen hierbij een rol spelen, en vervolgens bijdragen aan klachten en problemen in de omgang met zichzelf en andere mensen. Inzichten in, en het therapeutisch bewerken van dergelijke problemen zijn uitgewerkt in de interactionele benadering van persoonlijkheidsproblematiek, geïntegreerd met inzichten uit de hechtingstheorie en inzichten omtrent trauma en dissociatie.

Doel

Relatiebreuken onderkennen, bespreekbaar leren maken en therapeutisch aanwenden; meta-communiceren.
Ontwikkelen van inzicht in de rol van gehechtheidproblematiek, en psychotrauma op interactioneel gedrag, en de consequenties hiervan in het functioneren van  cliënten en voor de behandeling.

Inhoud

  • procesdiagnostiek op basis van interactionele signalen
  • relatiebreuken
  • gehechtheidstijlen en hun invloed op de therapeutische relatie
  • trauma en dissociatie
  • toepassingen op de behandeling van complexe problematiek, bijvoorbeeld: somatisatie, persoonlijkheidsstoornissen, PTSS en dissociatie
  • uitwerking van de stof in een casusconceptualisatie

Werkwijze

  • Interactie- en belevingsgerichte werkvormen
  • Casuïstiekbespreking
  • Literatuurbespreking, waarbij de theorie geïntegreerd wordt in de eigen, persoonlijke beleving en de therapiepraktijk.

Docenten

Marijke Baljon (klinisch psycholoog-psychotherapeut; opleider, leertherapeut & supervisor VCgP en (leer-)supervisor NVP; hoofddocent bij Opleidingsinstituut PPO en werkzaam in eigen praktijk)
Grieteke Pool (klinisch psycholoog-psychotherapeut; opleider, leertherapeut & supervisor VCgP en (leer-)supervisor NVP; (hoofd-)docent bij Opleidingsinstituut PPO; werkzaam in het UMCG en in eigen praktijk)

Kosten

€ 1020,-

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd door de VPeP voor 10 punten.
Indien gewenst wordt accreditatie aangevraagd bij de FGzPt

Data en locatie

De cursus heeft een omvang van 30 contacturen en zal in 2018 plaatsvinden.
Cursusdag: donderdag
Data: 1 november van 10.00 - 17.00 uur (lunchpauze van 13.00 - 14.00 uur)
8, 15 en 22 november, 6 en 13 december van 10.00 - 13.00 uur
en 20 december van 10.00 - 17.00 uur (lunchpauze van 13.00 - 14.00 uur)
Cursuslocatie: Opleidingsinstituut PPO, Damsterplein 6, Groningen

 

Vragen?

Neem contact op met de manager Bij- en Nascholing Susanne van Aalderen, t. 050-8200560, s.van.aalderen@rug.nl